Savetnica

Interesuju me specijalizacija i specijalistički staž hirurgije i Farmaceutski fakultet.

Pitanje:

Interesuje me koliko traje stažiranje nakon završenih osnovnih studija medicine i koliko traje specijalizacija hirurgije. Takođe me interesuje gde bih sve mogla da se zaposlim i koliku bih platu imala ako bih studirala farmaciju, pa specijalizirala kozmetologiju.

Odgovor:

Više informacija o uslovima i trajanju specijalizacije i specijalističkog staža hirurgije možeš da pronađeš u Pravilniku o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Nakon studija Farmaceutskog fakulteta mogla bi da radiš u:  farmaceutskim kompanijama, apotekama koje samostalno proizvode lekove i kozmetičke proizvode, institutima, na izrada lekovitih preparata i kozmetičkih proizvoda, izvođenje kontrole kvaliteta sirovina i gotovih proizvoda; izvođenje osnovnih biohemijskih analiza.. Raspon plata možeš videti u našoj bazi zanimanja kada pretražuješ sva zanimanja vezana za farmaciju.
61
02.03.2018
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.