Savetnica

Gde mogu da volontiram i koje su mogućnosti odlaska u inostranstvo nakon zavšene Prevencije i tretmana poremećaja ponašanja na FASPER-u ?

Pitanje:

Poštovani/a, da li posle završene Prevencije i tretmana poremećaja ponašanja na FASPER-u, može da se ode u inostranstvo? Da li postoje ikakve razmene studenata na fakultetu ili eventualno neke stipendije za studiranje u inostranstvu? I u kojim organizacijama se može volontirati tokom studija kako bi se steklo iskustvo?

Odgovor:

Odlično je što već sada razmišljaš o različitim mogućnostima za volontiranje i usavršavanje. Ovo su zaista važne aktivnosti i dobro je da se informišeš o njima. Što se tiče volontiranja i mogućnosti za radnu praksu, one su brojne. U zavisnosti od oblasti kojom bi želela da se baviš, možeš volontirati na primer u Centru za integraciju mladih, Centru za pozitivan razvoj dece i omladine, Centru za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć - NEOSTART, NVO Atina, Viktimološkom društvu Srbije, organizaciji Jazas... Takođe, možeš da potražiš praksu i u različitim institucijama (u oblasti socijalne zaštite, zdravstva, obrazovanja, unutrašnjih poslova...). Ovaj spisak naravno nije iscrpan - postoji veliki broj različitih mogućnosti na raspolaganju koje bi mogla dalje da istražuješ.

Što se tiče razmena na fakultetu, postoje različiti programi koji omogućavaju razmenu studenata koji su nezavisni od fakulteta koje bi upisala. Takav je program Erazmus plus, koji omogučava stipendije za razmenu studenata iz Srbije: https://erasmusplus.rs/stipendije/programi-koji-podrzavaju-mobilnost/. Takođe, možda bi te interesovali i programi kao što su AISEC, a tokom studija možeš i koristiti i usluge Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu, i sajtove kao što je na primer mladiinfo za detaljnije informisanje o mogućnostima za razmenu.

Koji postoje programi u inostranstvu je široka tema, kojoj treba posvetiti dosta vremena i istraživati različite opcije za programe i stipendije. Možeš pretraživati različite programe i u oblasti javnog zdravlja (koji se bave promocijom psihičkog zdravlja, zdravih stilova života ili prevencijom rizičnih ponašanja), radom sa mladima i porodicama,"prevention science"...  Ukoliko budeš upisala ovaj studijski program, možda ćeš i tokom samih studija želeti da se usmeriš na neku određenu oblast i da u njoj nastaviš usavršavanje.

 

78
04.04.2018
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.