Pitanje savetnici

Pravni fakultet u Novom Sadu

Poštovana, opet moje nedoumice oko Pravnog fakulteta... Da li posle završenog opšteg smera stičem podjednake mogućnosti da postanem

inspektor ili je bolje upisati smer unutrašnjih poslova, koji od ta dva smera mi nudi "kompletnije" obrazovanje, tj sprema za veći broj mogućih

poslova kojima bih se mogla baviti, i da li znate koji smer je u Novom Sadu "lakše" upisati, nisam uspela da nadjem podatke za prethodnu godinu niti mi

je najjasnije... Takodje i da li možda znate koji smer je teži i šta se to u prvoj godini radi iz bezbednosti? Nekakvo prezentovanje... Nažalost nemam

koga da pitam, jer mi niko od drugara ne studira pravo... Hvala unapred

631
pre 1 godinu

Odgovor savetnice:

Zanimanje inspektora je specifično po tome što treba na određeni način “graditi” karijeru u Ministarstvu unutrašnjih poslova, pa je u tom kontekstu teško reći da li će ti fakultet, odnosno smer koji završiš, biti i presudan za tvoj posao.

Na primer, Pravni fakultet u Beogradu ima pravosudno – upravnu nastavnu grupu predmeta, koja u okviru opšteg smera malo bliže usmerava ka ovom zanimanju. Pravni fakultet u Novom Sadu ima predmete koji su relevantni za zanimanje inspektora u okviru opšteg smera, I uglavnom su to izborni predmeti. Spisak svih predmeta ćeš pronaći ovde.

S obzirom da opšti smer omogućava zanimanje diplomiranog pravnika, svakako ti daje više opcija za buduće zaposlenje, jer je to zanimanje godinama unazad prepoznato na tržištu rada. Sa završenim smerom Unutrašnjih poslova, ti bi i dalje bila pravnik, samo bi te određeni predmeti bolje pripremili za poslove u MUP- u.

Što se tiče spiska predmeta za smer Unutrašnjih poslova, više o tome ćeš pronaći ovde. Kada uporediš predmete sa opšteg i ovog smera, videćeš da se većina predmeta i poklapa, tako da verujem da ne postoje značajne razlike u težini studija na ovim smerovima. Kada je reč o bezbednosti, nisam pronašla plan i program ovog predmeta, ali će ti možda poslužiti da vidiš šta je obavezna literature za taj predmet. Dokument koji se na to odnosi možeš pronaći ovde.

Što se tiče statistike sa prethodnih prijemnih ispita, poslednji podaci koje sam pronašla su preliminarni rezultati za 2018. godinu, koje možeš pogledati ovde.