Pitanje savetnici

Kako da postanem stručni saradnik - pedagog?

Pozdrav. Završila sam pedagoški fakultet i master studije na istom. Zanima me šta treba da završim, odnosna koja je razlika predmeta da bih bila stručni

saradnik (pedagog ili psiholog). Hvala puno.

360
pre 1 godinu

Odgovor savetnice:

Prema informacijama koje sam pronašla, da bi neko postao stručni saradnik, neophodno je da ima završene master studije, koje si, kako si napisala, ti već završila. :). Pored toga, potrebna ti je licenca za obavljanje poslova stručnog saradnika u školi. Korak koji prethodi tome je obavljanje pripravničkog staža u određenoj obrazovnoj ustanovi, koja Ministarstvu podnosi zahtev za dobijanje licence. Više o tome ćeš pročitati u ovom Pravilniku

Pored toga, među nastavnicima i stručnim saradnicima postoje različita zvanja ( pedagoški savetnik, samostalni pedagoški savetnik...), što znači da postoje određena napredovanja na radnom mestu koja zahtevaju stručna usavršavanja. Više o tome ćeš pronaći ovde