Savetnica

Razlika između akademskih i strukovnih studija za medicinske sestre? Šta je potrebno za upis specijalističkih strukovnih studija za anestetičara?

Pitanje:

Pozdrav! Upisala sam strukovne medicinske studije - strukovna medicinska sestra tehničar. Zanima me da li su strukovne studije cenjene i da li više vredi studirati strukovne ili akademske studije? I takodje me zanima, šta je potrebno za upis strukovnih specijalistickih studija - anestetičar na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu i šta se polaže na prijemnom ispitu?

Odgovor:

Rekla bih da je razlika između akademskih i strukovnih studija nekako najmanja u okviru struke medicinskih sestara, možda zbog toga što su diplomske studije za medicinske sestre relativno novije u odnosu na strukovne. U drugim zanimanjima je ta razlika znatno veća. Po završetku strukovnih studija, kao što i sama primećuješ, postoji zaista mnogo mogućnosti za nastavak školovanja i različite specijalizacije koje te mogu opredeliti za bavljenje nekim užim oblastima. Ono što je moguće sa akademskim studijama, a nije sa strukovnim, to je nastavak školovanja na master studijama, pa čak i doktorskim, ukoliko bi neko želeo da se bavi profesurom ili naučno-istraživačkim radom u toj oblasti. Takođe, prednost je to što diplomirana medicinska sestra može da bude deo menadžmenta u instituciji u kojoj radi, odnosno da bude na rukovodećoj funkciji.
Što se tiče tvog poslednjeg pitanja, nisam uspela da pronađem specijalističke studije za anestetičara na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, već na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Tekst konkursa možeš pogledati ovde. Ako sam dobro razumela, ne polaže se prijemni ispit, već se na osnovu celokupne prijave (biografije, ocena tokom studija, znanja jezika i rada na računaru i ostalo što ćeš videti u uslovima konkursa) bira 24 kandidata, koliko se primalo ove godine.

2092
08.10.2018
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.