Pitanje savetnici

Da li mogu da upišem psihologiju ako nisam išla u medicinsku školu?

Ako osoba nije išla u medicinsku školu i nije imala nikakav vid predavanja u školi vezan za medicinu, da li ima šanse da upadne na Filozofski falkultet i da bude na smeru psihologije? I ako je moguće, da li treba da se polažu neki stručni predmeti koji se pohađaju u medicinskoj školi? Hvala unapred.

294
pre 1 godinu

Odgovor savetnice:

Da bi upisala bilo koji smer na Filozofskom fakultetu, potrebno je da završiš srednju školu u četvorogodišnjem trajanju, nezavisno od toga da li se radi o gimnaziji ili bilo kojoj stručnoj školi. To znači da ti imaš uslov za polaganje prijemnog ispita za psihologiju, iako tokom srednje škole nisi imala medicinske predmete. :)

Ako se drugi deo tvog pitanja odnosi na prijemni ispit, polaže se test iz psihologije i test opšte informisanosti. :)