Pitanje savetnici

Specijalizacije na medicini

Zapravo trenutno me zanima sistem funkcionisanja specijalizacija zdravstvenih radnika. U zakonu o specijalizacijama piše npr. "doktori medicine mogu se specijalizovati u sledećim oblastima". Zanima me sa kojih sve fakulteta se mogu upisati te specijalizacije. Znam jednu devojku koja je sa biologije specijalizovala medicinsku mikrobiologiju. Konkretno bi me zanimalo može li sa smera medicinska biohemija da se specijalizuje epidemiologija, mikrobiologija ili patologija?

544
pre 1 godinu

Odgovor savetnice:

U poslednje vreme se razvilo puno interdisciplinarnih oblasti, koje spajaju znanja iz različitih nauka, na primer medicinu i biologiju, medicinu i psihologiju, itd... To znači da studenti koji su završili neki fakultet ili smer koji je srodan medicini, mogu upisati specijalizaciju. 

Ukoliko bi završio Farmaceutski fakultet, na kojem se nalazi smer medicinska biohemija, imaš mogućnost da upišeš specijalizaciju na medicini u sledećim oblastima:
1) klinička imunohemija 

2) klinička enzimologija 
3) laboratorijska endokrinologija 

Više o tome ćeš pronaći ovde, i tu ćeš pronaći sve potrebne informacije o tome koju specijalizaciju možeš upisati nakon nekog srodnog fakulteta. :)