Pitanje savetnici

Da li mogu da nastavim sa školovanjem u oblasti medicine?

Da li je moguće da sa završenim programom Bachelor biologije, dalje imam obrazovanje koje bi me usmjerilo tako da završim u oblasti medicine?

216
pre 1 godinu

Odgovor savetnice:

Postoji mogućnost da upišeš neku od specijalizacija na Medicinskom fakultetu, tj. one koje dopuštaju studentima koji su završili neki drugi fakultet da nastave studije na tom programu. Postoji Pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika, koji ćeš pronaći ovde, i gde ćeš pronaći više infomacija o tome koju specijalizaciju možeš da upišeš nakon biologije. :)