Pitanje savetnici

Da li mogu da upišem drugi fakultet kao budžetski student?

Završio sam osnovne akademske studije na FPN-u pre 5 godina. Da li sada mogu da upišem integrisane akademske studije na Medicinskom fakultetu kao budžetski student?

311
pre 1 godinu

Odgovor savetnice:

Pre svega, čestitam na dosadašnjem uspehu i želji da upišeš i drugi fakultet!

Prema našem aktuelnom zakonodavstvu, ukoliko si već bio budžetski student ne možeš ponovo upisati prvu godinu studija na drugom fakultetu kao budžetski studenti. Međutim, ono što je dobro je da se to odnosi samo na upis u prvu godinu studija, i da ukoliko ostvariš potreban uspeh u prvoj godini, možeš ostvariti uslove za budžet na drugoj i kasnijim godinama studija.