Pitanje savetnici

Da li mogu da se prebacim na drugi fakultet?

Da li posle završene Visoke škole za obrazovanje vaspitača mogu da se prebacim na neki drugi fakultet koji ima predmete koji mogu biti priznati? Na primet smer pedagogija na Filozofskom fakultetu, ili Fakultet pedagoskih nauka. I da li postoji još neki fakultet na kome je moguće da se prebacim?

224
pre 1 godinu

Odgovor savetnice:

Ako sam dobro razumela tvoje pitanje, tvoja želja je da nakon završene Visoke škole upišeš neki srodan fakultet? 

Ako je tako, ta opcija je moguća, s tim da bi morala da upišeš fakultet od početka, tj da upišeš prvu godinu. S obzirom da se radi o srodnim oblastima, možeš da proveriš sa studentskom službom fakulteta da li će ti se priznati ispiti koje si položila na Visokoj školi. Ukoliko postoji poklapanje sadržaja iz predmeta koje si tamo položila i sličnog predmeta na fakultetu koji upišeš, možeš da budeš oslobođena slušanja i polaganja tog predmeta. 

S obzirom da kod nas opcija prebacivanja sa jednog fakulteta na drugi u toku studija više ne postoji i da bi sa svakim počela sa studijama od početka, možeš da odabereš bilo koji fakultet za koji ti se učini da će doprineti razvoju tvojih znanja i veština. :)