Pitanje savetnici

Koje školovanje je potrebno za zanimanje bibliotekara?

Koje školovanje je potrebno za zanimanje bibliotekara? Da li moram da upišem bibliotekarstvo na fakultetu ili postoji neki vid kursa?

437
pre 1 godinu

Odgovor savetnice:

Formalno obrazovanje za bibliotekare se odvija na Filološkom fakultetu u Beogradu, smer bibliotekarstvo i informatika i na Pedagoškom fakultetu u Somboru

Prema informacijama koje sam pronašla, moguće je da se zaposliš u biblioteci nakon završenog nekog drugog fakulteta, ukoliko za to postoji potreba, ali je nužno da položiš stručni ispit za bibliotekara

S obzirom da nisu jasno definisani uslovi pod kojim neko može da se bavi ovim zanimanjem, uvek možeš da se raspitaš u gradskoj biblioteci u tvom gradu na koji način ćeš najlakše doći do ovog posla.