Pitanje savetnici

Koja je razlika između Centra za osnovnu policijsku obuku i KPU? Kako do Interventne jedinice?

Koja je razlika između Centra za osnovnu policijsku obuku i KPU? Kako mogu da "dođem" do Interventne jedinice? I da li posle te obuke, mogu da pišem dalje za Žandarmeriju? To je nešto što me interesuje, IJ ili Žandarmerija?

929
pre 1 godinu

Odgovor savetnice:

Pre svega, Kriminalističko-policijski univerzitet (KPU) je visokoškolska ustanova, školovanje traje četiri godine, i na kraju dobijaš fakultetsku diplomu, kao i kad bi završila bilo koji drugi fakultet. Iako bi i sa KPU i nakon osnovne policijske obuke mogla da radiš u policiji, fakultetska diploma je važna osnova za dalje napredovanje, npr. ukoliko želiš da postaneš inspektor. 

Takođe, Centar za osnovnu policijsku obuku školuje kadrove koji se zapošljavaju isključivo u policiji, dok KPU školuje kadrove koji sa zvanjem Kriminaliste mogu raditi i u drugim službama u oblasti bezbednosti. Ranije je Kriminalističko - policijska akademija školovala kadrove isključivo za rad u policiji, međutim, sada diplomci nakon  završenog Kriminalističko-policijskog univerziteta izlaze na tržište rada gde sami traže poslove koji odgovaraju njihovim znanjima i veštinama, dakle kao i diplomci sa drugih fakulteta. :)

Što se tiče tvog drugog pitanja, koje se odnosi interventnu jedinicu i Žandarmeriju, situacija je sledeća. :). Interventna jedinica i Žandarmerija spadaju u posebne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, i kadrovi za ove jedinice se biraju iz redova "redovne" policije, u skladu sa potrebama određenih jedinica. U praksi, to znači sledeće - potrebno je da određeno vreme radiš kao policajac, a ukoliko se otvori mesto u nekoj od ovih jedinica, ti imaš pravo da konkurišeš. Prema informacijama koje sam našla, za buduće pripadnike Žandarmerije, potrebno je da se uspešno prođe dodatna obuka veština i sposobnosti i pre nego što se počne sa radom u Žandarmeriji. Sa druge strane, ukoliko je policijac premešten u Interventnu jedinicu, potrebno je da u roku od godinu dana od trenutku kada je premešten završi specijalističku obuku za Interventnu jedinicu, odnosno da dopuni svoja znanja i veštine.