Pitanje savetnici

Upis na master studije KPU nakon Fakulteta Bezbednosti

Imam jos jedno pitanje: prilikom upisa na master studije na Kriminalističko policijskoj akademiji, koliko sam shvatio polažemo neke predmete, ali ako smo sa fakulteta bezbednosti, postoje neke povlastice? Konkretno me zanima smer forenzika i informatika. Hvala vam na izuzetno preciznim i decidnim odgovorima.

399
pre 1 godinu

Odgovor savetnice:

U pravu si, za studente koji žele da upišu master studije na KPU, smer forenzika, a prethodno su završili srodan fakultet (ovde spadaju i Fakultet bezbednosti, ali i Pravni fakultet, Medicinski fakultet, kao i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju), postoji određena prednost. 

Prvi preduslov za konkurisanje na master studije je prosek ocena najmanje 8,0 na osnovnim studijama. Dalje, uslovi za upis na master studije smera forenzičko inženjerstvo su bodovi za uspeh na osnovnim studijama (maksimum 40 bodova) i položen prijemni ispit (maksimum 60 bodova). Međutim, kandidati koji su završili osnovne studije na KPU ili srodnim fakultetima (među kojima je i Fakultet bezbednosti), ne polažu prijemni ispit, već automatski dobijaju 60 bodova. Na te bodove se dodaju bodovi za uspeh na osnovnim studijama i onda se kreira rang lista. U praksi to znači da na osnovnim studijama treba da se potrudiš da ostvariš što bolji uspeh kako bi imao što veći broj bodova pri rangiranju. :)

Isto važi i za smer Informatike na KPU. Sve dodatne informacije ćeš pronaći ovde