Pitanje savetnici

Gde sve može da se radi sa diplomom pejžazne arhitekture?

Gde sve može da se radi sa diplomom pejžazne arhitekture?

218
pre 1 godinu

Odgovor savetnice:

Nakon završenog ovog smera na Šumarskom fakultetu, možeš da radiš u gradskim direkcijama za izgradnju i uređenje, građevinskim firmama, preduzećima za održavanje gradskog zelenila, u zavodima i službama koji se bave zaštitom prirode životne sredine, ali i u sektoru turizma, privatnim firmama koje se bave uređivanjem, garden centrima i tako dalje. 

Tokom fakulteta ćeš imati priliku da se uključiš u stručne prakse, one koje sama pronađeš kao i one obavezne, tako da verujem da ćeš imati priliku da pronađeš posao i radno okruženje u ovoj oblasti koje će ti biti interesantno. :)