Savetnica

Posle završenih studija pedagogije volela bih da upišem master na FASPER-u

Pitanje:

Draga savetnice, završila sam osnovne akademske studije pedagogije. Želim da oktobra upišem master studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, modul Prevencija i tretman poremećaja ponašanja. Zanima me kakve bi mi mogućnosti bile nakon završetka master studija, gde bih mogla da se zaposlim i koji bi bilo moje zvanje nakon toga? Hvala unapred.

Odgovor:

Odlično je što si odlučila da upišeš master na FASPER-u i na taj način proširiš svoja znanja iz pedagogije i mogućnost zapošljavanja na većem broju mesta, gde možeš raditi kao pedagog ili kao specijalni pedagog. Zvanje nakon završenog mastera defektologija, modul: prevencija i tretman poremećaja ponašanja, stiče se zvanje: master defektolog, a u dodatku diplomi sadržano je i bliže određenje akademskog naziva i to master defektolog – prevencija i tretman poremećaja ponašanja. Nakon ovog studijskog programa bi mogla raditi u policiji, centrima za socijalni rad, kaznenim ustanovama, ustanovama specijalizovanim za rad sa decom i mladima sa poremećajima u ponašanju, u vaspitno-popravnim domovima, savetovalištima, klubovima, zatvorima, predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, dečijim i đačkim domovima, u sudovima i državnim kancelarijama, u dispanzerima i centrima za mentalno zdravlje i psihijatrijskim klinikama. Na svim navedenim mestima postoji potreba za specijalnim pedagozima, ali treba imati na umu da usprkos tome, na nekim mestima je dosta manja verovatnoća zapošljavanja, poput osnovnih i srednjih škola, gde često radi ili samo psiholog ili samo pedagog.

244
16.08.2019
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.