Savetnica

Koja je razlika između magistra farmacije i diplomiranog farmaceuta?

Pitanje:

Koja je razlika između magistra farmacije i diplomiranog farmaceuta?

Odgovor:

U suštini, razlike nema. Razlika između diplomiranog farmaceuta i magistra farmacije jeste jedino u zvanju koje studenti dobijaju, odnosno koje su dobijali nakon završenih studija farmacije. Zvanje magistra farmacije sticali su studenti koji su završavali fakultet do 70-tih godina XX veka, da bi nakon toga zvanje bilo reformisano u diplomirani farmaceut. Danas, diplomske osnovne studije su od školske 2006/2007 godine zamenjene integrisanim akademskim studijama, nakon kojih se dobija zvanje magistra farmacije.

1293
16.08.2019
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.