Pitanje savetnici

Geografija ili turizam - prijemni i zapošljivost

Četvrta sam godina gimnazije i treba da odlučim šta da studiram. Zanimaju me geografija i istorija. Volela bih da mi kažete šta bih mogla da radim ako upišem npr. geografiju ili turizam. Šta se polaže na prijemnom na ova dva smera i nešto vise o ovom fakultetu u Beogradu.

1229
pre 10 godina

Odgovor savetnice:

Na prijemnim ispitima za ova dva fakulteta polaže se sledeće:

Prijemni ispit za smerove Geografija i Geoprostorne osnove životne sredine polaže se iz

  • Opšte geografije (preporučeni udžbenici: Rakičević T. L, Dukić D, "Geografija za I razred gimnazije", "Naučna knjiga" Beograd 1998; Đurić V., "Geografija za II razred gimnazije", "Naučna knjiga" Beograd, 1998.)
  • Geografije SCG (preporučen udžbenik: Dragan Rodić, "Geografija za I i III razred srednje škole i III razred gimnazije", "Zavod za udžbenike i nastavna sredstva" Beograd, 1998.).

Prijemni ispit za smer Turizmologija polaže se iz

  • Geografije (preporučeni udžbenici: Rakičević T. L, Dukić D, "Geografija za I razred gimnazije", "Naučna knjiga" Beograd 1998; Đurić V., "Geografija za II razred gimnazije", "Naučna knjiga" Beograd, 1998.)

Ovde http://prijemni.infostud.com/Geografski_fakultet/Beograd/83 možeš da nađeš još po neku informaciju koja ti može biti od koristi.

Što se poslova tiče, opcije ti nisu prevelike. Sa geografijom uglavnom možeš da radiš u školi, naravno na fakultetu (ako ostaneš tamo i budeš super student i otvori se opcija), u po nekoj instituciji kojih je zaista malo, eventualno u ponekim ministarstvima (zaštite životne sredine i tome slično).

Sa turizmom u svim granama turizma. Različite vrste poslova, o tome sam često pisala i imaš to u arhivi pitanja i odgovora. Mada i sa geografijom možeš da radiš poslove koje rade i turizmolozi. Mnogi rade u turističkim organizacijama Srbije, Beograda, ili drugih gradova i regija... Mada ih ima dosta koji rade poslove za koje se nisu direktno školovali. Verovatno da je to zato što se više školuje geografa nego što ih je neophodno našoj zemlji trenutno. Mislim da je škola, osnovna ili srednja najizvesnija opcija tu. 16 Oct 2009