Pitanje savetnici

Da li je bolje da upišem Fakultet bezbednosti ili Pravni fakultet u Kragujevcu, smer unutrašnji poslovi i bezbednost?

Da bih bila policajac i da bih napredovala na više nivoe, da li je bolje da upišem Fakultet bezbednosti ili Pravni fakultet u Kragujevcu, smer

unutrašnji poslovi i bezbednost?

340
pre 1 godinu

Odgovor savetnice:

Pre svega, da bi bila policajac, potrebno je da završiš Osnovnu policijsku obuku. Obuka traje 9 meseci i nakon nje možeš da počneš da radiš u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Za više pozicije, vrlo je poželjno da imaš završen i fakultet. Npr. da bi bila inspektor, do te pozicije možeš doći i sa završenim Pravnim fakultetom i sa Fakultetom bezbednosti. :)

Pravni fakultet u Kragujevcu i smer Unutrašnji poslovi i bezbednost priprema kadrove za pravne poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova. U skladu sa samim fakultetom, postoji veći fokus na pravnim predmetima. 

Sa druge strane, na Fakultetu Bezbednosti se studenti više usmeravaju na sticanje znanja iz oblasti bezbednosti i kriminalistike nego na pravne predmete. Ovaj fakultet nije striktno usmeren na rad u policiji, već sa njim možeš raditi i u drugim institucijama koje se bave ovom oblašću. 

Možeš uporediti nastavne planove i programe koje ćeš pronaći ovde i ovde, i pogledati koji ti se predmeti čine interesatnim i za koje procenjuješ da će ti dobro ići. Pored toga, razmotri i druge faktore za studiranje. Radi se o dva različita grada, i dva različita univerziteta, tako da kad budeš razmatrala odluku o upisu, možeš da razmotriš i o tome šta je više u skladu sa tvojim mogućnostima i drugim ličnim planovima koje imaš.