Pitanje savetnici

Da li postoji kriminalističko istražna grupa u Srbiji?

Da li postoji kriminalističko istražna grupa u Srbiji, i da li za to postoji inspektor i kako doći do te pozicije?

330
pre 1 godinu

Odgovor savetnice:

U Srbiji postoji Kriminalističko-istražna grupa, koja se bavi planiranjem i organizacijom poslova suzbijanja kriminaliteta. Međutim, ona je u nadležnosti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Za ovu grupu je nadležan načelnik, koji ima čin potpukovnika. Da bi neko došao na rukovodeću poziciju, potrebno je da napreduje na vojnoj hijearhiji. Više o ovoj grupi ćeš pronaći ovde

U Ministarstvu unutrašnjih poslova, postoji 
Služba za kriminalističko-obaveštajne poslove i prikrivene islednike. U ovoj službi, kao i u drugim jedinicama policije, postoji Inspektor, i do te pozicije se dolazi kroz dugogodišnje iskustvo, i kontinuirano usavršavanje. Više o zanimanju Inspektora ćeš pronaći ovde