Pitanje savetnici

Završavam 8 razred i razmišljam o psihologiji

Završavam 8 razred i razmišljam o psihologiji. Obožavam je, bukvalno bih mogla dati zivot za nju, ali ne znam koju srednju skolu je potrebno upisati i šta posle nje? Kada završim fakultet, da li bih mogla odmah da se zaposlim? I sa kojim uspehom je to moguće upisati.

317
pre 1 godinu

Odgovor savetnice:

Jako je pohvalno što već sada razmišljaš o upisu na fakultet! :)

Smer psihologija postoji na Filozofskom fakultetu u Beogradu, kao i na Filozofskom fakultetu u Nišu i u Novom Sadu. Postoji i na privatnom fakultetu, na Univerzitetu Singidunum

Da bi upisala psihologiju na nekom od ovih fakulteta, važno je da imaš završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju. Usmerenje nije važno, tako da možeš da odabereš srednju škola koja u ovom trenutku odgovara tvojim potrebama i interesovanjima. S obzirom da je velika konkurencija za upis na psihologiju, važno je da se potrudiš da tokom školovanja imaš što bolji uspeh kako bi imala što više poena. Uspeh u školi ne mora biti presudan, pošto određen broj poena dobijaš i na prijemnom ispitu, ali što bolji uspeh u školi, to bolje šanse za upis. :). Kada završiš srednju školu, potrebno je da položiš prijemni ispit. U zavisnosti od fakulteta, negde se polaže samo psihologija, a negde psihologija i test opšte informisanosti. 

Zaposlenje nakon fakulteta zavisi od mnogih faktora. Pre svega, od tvojih mogućnosti, iskustva koje ćeš steći kroz različite prakse i angažovanja tokom studija, i ponude poslova u tom trenutku. Važno je da, kada upišeš fakultet, pokušaš da se uključiš u vannastavne aktivnosti, poput volontiranja, stručnih praksi ili učešća na nekim obukama ili konferencijama. To će ti pomoći da stekneš praktično znanje ali i da prepoznaš šta te najviše interesuje u oblasti psihologije. :). Iako je diploma fakulteta važna, poslodavci sada mnogo više cene i praktično iskustvo koje se stiče vremenom. :)