Pitanje savetnici

Viša pa fakultet

Zanima me da li je moguće prebacivanje na fakultet posle završetka više koja je upisana sa trogodišnjom srednjom školom?

873
pre 12 godina

Odgovor savetnice:

Zavisi koju si višu školu pohađao kao i koji fakultet želiš, mada mislim da je generalno moguće upisivanje fakulteta ali ne i prebacivanje.