Pitanje savetnici

Fakultet bezbednosti i zanimanje profajlera

Želja mi je da posle srednje skole upišem kriminologiju na Fakultetu Bezbednosti. Interesuju me poslovi koje mogu da radim sa tim smerom i koja je prosečna plata za njih. Da li kod nas postoje profajleri, ako postoje, da li je zadovoljavajući posao?

629
pre 1 godinu

Odgovor savetnice:

Po završetku Fakulteta bezednosti dobijaš zvanje diplomiranog menadžera bezbednosti. Sa ovim zanimanjem možeš da radiš u državnim institucijama koje se bave pitanjima bezbednosti, kao što su policija i informativno- bezbednosne agencije, u privatnom sektoru, tj u firmama koje se bave oblašću bezbednosti, kao i u različitim institutima koji se bave proučavanjem ove oblasti. Visina plate zavisi od brojnih faktora, kao što su pozicija na kojoj radiš, prosek plate same institucije/organizacije u kojoj radiš, itd. Na portalu  https://www.infoplate.rs/ možeš da istražiš neka od zanimanja u oblasti bezbednosti i da vidiš kolika su prosečna primanja za to zanimanje. 

Kod nas postoje kriminalistički profajleri, i to su stručnjaci iz oblasti kriminalistike i psihologije. Pronašla sam Udruženje kriminalističkih profajlera (čiji ćeš kontakt pronaći ovde), pa možeš da ih kontaktiraš i da dobiješ informacije iz prve ruke kako izgleda njihov posao i uslovi rada. :)