Pitanje savetnici

Na koji način može doći do izbora na položaj sudije ili tužioca ?

Postovanje da li se može izgraditi karijera u pravosudju nakon završenog Pravnog fakulteta u Beogradu. Na koji način može doći do izbora na položaj sudije ili tužioca?

456
pre 2 godine

Odgovor savetnice:

Prema informacijama koje sam pronašla, da bi neko radio na poziciji sudije ili tužioca, potrebno je da nakon položenog Pravosudnog ispita, upiše i Pravosudnu akademiju i položiš i ispit za sudiju. Detaljnije informacije o tome ćeš pronaći ovde. :). Pored toga, potrebno je da ima i određen broj godina radnog iskustva u pravnoj praksi. 

S obzirom da postoje jasno definisani uslovi na osnovu kojih se dolazi do ove pozicije, verujem da možeš da ispuniš sve kriterijume. :). Postoji i uticaj drugih faktora kao što su je realna potreba za pozicijom sudije u određenom mestu, ali važno je da se fokusiraš na one stvare koje se nalaze pod tvojom kontrolom i da uradiš sve što je u tvojoj moći da bi došao do pozicije koja te interesuje.