Pitanje savetnici

Prava na državnom ili privatnom

Koja je razlika između studija prava na državnom i privatnom fakultetu?

923
pre 12 godina

Odgovor savetnice:

Razlika između privatnog i državnog pravnog fakulteta je još uvek velika.

Državni fakultet je daleko ozbiljniji i studiozniji i nudi potpunija i bolja znanja. Dok se na privatnim fakultetima velika količina gradiva površno obrađuje. Sa strane učenja to možda deluje bolje zato što je lakše, ali znanja koja stičeš na privatnom su daleko manja.

Takođe i dalje prohodnost na sva radna mesta je daleko manja sa privatnim fakultetom. Kada završiš fakultet i kreneš da se prijavljuješ, pitaće te na intervjuu koji si pravni završio (privatni ili državni) i sigurno da će značiti koji je to, naravno u korist državnog. Sa druge strane, ako nisi neki učenik i imaš neko da kažem već obezbeđeno mesto, vezu ili nešto slično, onda je možda privatni ok opcija za tebe. 20 Oct 2009