Pitanje savetnici

Želela bih da nastavim dalje školovanje na Univerzitetu Beograd smer terorizam, organizovani kriminal i bezbednost

Završila sam Kriminalističko-policijski univerzitet, osnovne strukovne studije koje nose 180 espb. Želela bih da nastavim dalje školovanje na

Univerzitetu Beograd smer terorizam, organizovani kriminal i bezbednost. Koliko sam videla to su master strukovne studije koje nose 120 espb poena.

Da li po završetku istih imam 300 espb, odnosno imam završene akademske studije i master? Da li polazem razliku predmeta? Kao i da li posle toga

mogu da upišem doktorske akademske studije na srodnom fakultetu?

674
pre 2 godine

Odgovor savetnice:

Prema informacijama koje sam pronašla, program Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost je program master akademskih studija, i može nositi 60 ili 120 espb u zavisnosti od trajanja studija. U ovom trenutku, za ove studije mogu konkurisati kandidati koji imaju završene osnovne akademske studije u trajanju tri ili četiri godine. Takođe, prema našem aktuelnom Zakonu o visokom obrazovanju, preduslov za upis na doktorske studije su završene osnovne i master akademske studije. 

Možeš da istražiš opcije za upis master strukovnih ili specijalističkih studija, kakve npr. ima Fakultet bezbednosti. Možeš da istražiš i druge opcije za upis master strukovnih studija, tako da odgovaraju tvojim potrebama i interesovanjima. Nakon završetka nekog od programa master strukovnih studija, stičeš 300 espb bodova. :)