Pitanje savetnici

Zanima me da li ja sa završenim fakultetom medicine mogu da se usavršim kao antropološki forenzičar.

Zanima me da li ja sa završenim fakultetom medicine mogu da se usavršim kao antropološki forenzičar. Da li kod nas postoje uopšte posebni kursevi/škole, ili je za to potrebno usavršavanje u inostranstvu ili da čak moram da upisujem neki drugi fakultet?

536
pre 2 godine

Odgovor savetnice:

Prema informacijama koje sam pronašla, u našoj zemlji ne postoje kursevi koji se bave specifično ovom oblašću, i ovim poslom se bave ljudi koji su već ušli u svet rada, i kroz radno iskustvo se dodatno usavršili. U inostranstvu je često slučaj da su antropološki forenzičari angažovani na pojedinačnim slučajevima ili projektima, a da pored toga rade kao profesori ili su posvećeni istraživačkom radu. 

U nastavku ćete pronaći nekoliko linkova sa institucijama koje realizuju postdiplomske programe studija u ovoj oblasti ili kurseve usavršavanja: