Pitanje savetnici

Da li sa hemijom mogu raditi kao inspektor u nekim službama i koliko je perspektivno studiranje hemije?

Upisala sam PMF u Kragujevcu, na smeru hemije. Da li sa hemijom mogu raditi kao inspektor u nekim službama i koliko je perspektivno studiranje hemije?

484
pre 2 godine

Odgovor savetnice:

Hemičari se uglavnom zapošljavaju u naučno-istraživačkim institutima, proizvodnim kompanijama u oblasti hemije, ali i u zdravstvenim centrima ili farmaceutskim ustanovama. Što se tiče posla inspektora, to zavisi od potreba same službe/kompanije za određenom pozicijom i njihovom procenom kakav im je kandidat potreban, i sa kojim znanjima i veštinama. Postoje i određene zakonske regulative koje određuju ko može da se bavi određenim poslom. Tako je, na primer, za posao sanitarnog inspektora, potreban jedan od sledećih obrazovnih profila: doktor medicine sa specijalizacijom iz epidemiologije ili higijene, doktor medicine, diplomirani inženjer tehnologije (prehrambenog odseka), diplomirani inženjer arhitekture, diplomirani građevinski inženjer (odsek za planiranje i građenje naselja i odsek za hidrotehniku) i diplomirani prostorni planer.

Dosta je teško proceniti koliko je određeno zanimanje traženo na tržištu rada. :). Ono što možeš da uradiš je da malo istražiš aktuelne oglase za posao u oblasti hemije i da pogledaš koja se to specifična znanja i veštine traže. Pored toga, možeš da se raspitaš i o mogućnostima za praksu na samom fakultetu ali i u tvom okruženju generalno. Stručne prakse će ti pomoći da stekneš praktično iskustvo ali i kontakte koji mogu biti značajni za tvoje buduće zaposlenje. :)