Savetnica

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić

Pitanje:

Šta znate o Fakultetu dr Lazar Vrkatić, tačnije o smeru bezbednost i kriminalistika, i kakve su mogućnosti za zapošljavanje posle?

Odgovor:

Smer Bezbednost i kriminalistika na ovom fakultetu traje 4 godine i na njima ćeš možeš ostvariti 240 espb bodova. Ovaj smer upisuje 90 studenata svake godine, i školarina iznosi 1550e, a na prijemnom ispitu je potrebno položiti test opšte informisanosti. Primere pitanja ćeš pronaći ovde


Tokom studija, studenti pohađaju teorijsku i praktičnu nastavu koja im omogućava da steknu sva neophodna znanja kako bi kasnije pronašli zaposlenje u ovoj oblasti. Prema informacijama koje sam pronašla na nekoliko foruma, obavezno je pohađanje predavanja i vežbi, tako da to treba da imaš u vidu zbog usklađivanja obaveza. 

Nakon studija se stiče zvanje diplomirani menadžer bezbednosti, koji mogu raditi u različitim ustanovama i organizacijama, ali su to najčešće policija, vojska, bezbednosno-informativne agencije i slično. Pored toga možeš se baviti i u različitim institutima koji se bave pitanjem bezbednosti. Ono što je važno je da pored diplome fakulteta koju ćeš steći, pokušaš da tokom studija stekneš što više praktičnog iskustva, kroz pohađanje praksi, seminara ili obuka, koji mogu bolje da te pripreme za budući posao. 

305
27.12.2019
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.