Pitanje savetnici

Koje specijalizacije na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu mogu upisati, s obzirom da sam završila Poljoprivredni fakultet?

Poštovana, radim u firmi za proizvodnju lekova. Da bih napredovala u toj firmi, koje specijalizacije na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu mogu upisati, s obzirom da sam završila Poljoprivredni fakultet, smer ratarstvo sa povrtarstvom, davne 1999.god.

468
pre 2 godine

Odgovor savetnice:

Spisak programa specijalizacije koje organizuje Farmceutski fakultet možete pogledati ovde

Prema Pravilniku o specijalizacijama zdravstvenih radnika, moguće je da stručnjaci iz određenih srodnih nauka upišu specijalizacije u određenoj oblasti. Na primer, inženjeri poljoprivrede mogu upisati specijalizaciju iz toksikološke ili sanitarne hemije. Više detalja o tome ćete pronaći na linku ovde