Pitanje savetnici

Imam li pravo upast na budžet na FDU ako sam prije toga diplomirala npr. na Filozofskom fakultetu?

Zdravo. Imam li pravo upast na budžet na FDU ako sam prije toga diplomirala npr. na Filozofskom fakultetu? I znate li koja je cijena ako sam na samofinanciranju?

577
pre 2 godine

Odgovor savetnice:

Prema trenutnim pravilnicima studija, studenti koji su već upisali i završili državni fakultet i bili budžetski studenti, ne mogu upisati prvu godinu na drugom fakultetu kao budžetski studenti. Međutim, ukoliko ostvare uslov, mogu u narednim godinama dobiti status budžetskog studenta. 

Što se tiče tvog drugog pitanja, u ovom trenutku je cena školarine na Fakultetu dramskih umetnosti je 220.000 rsd, za strane državljane iz država regiona 330.000 rsd, dok je za strane državljane 440.000 rsd. Više detalja o školarini ćeš pronaći ovde.