Pitanje savetnici

Koliko traje školovanje za advokata nakon Pravnog fakulteta?

Zdravo, koliko traje školovanje za advokata nakon Pravnog fakulteta?

841
pre 2 godine

Odgovor savetnice:

Da bi se neko bavio advokaturom nakon završenog Pravnog fakulteta, potrebno je da stekne određeno iskustvo u ovoj oblasti. Nakon završenih studija, pravnici često počinju da rade kao pripravnici u određenoj advokatskoj kancelariji, lokalnoj samoupravi, tužilaštvu ili u sudu. Nakon toga, potrebno je da polože pravosudni ispit. 

Da bi neko stekao uslov da izađe na ispit, potrebno je da ima dve do četiri godine iskustva. Postoji i Zakon o pravosudnom ispitu, koji određuje specifične uslove kada neko može da polaže ispit. Više o tome ćeš pronaći ovde. Kada neko položi pravosudni ispit, on polaže i zakletvu u Advokatskoj komori, upisuje se u imenik advokata, i nakon toga, ima ovlašćenje da se bavi advokaturom.