Pitanje savetnici

Da li je moguće upisati master studije na ETF-u sa završenim fakultetom elektronskim u Nišu?

Da li je moguće upisati master studije na ETF-u sa završenim fakultetom elektronskim u Nišu? Da li je moguće upisati master studije na tehničkom fakultetu u Beču sa završenim fakultetom elektronskim u Nišu?

569
pre 2 godine

Odgovor savetnice:

Prema informacijama koje sam pronašla, za upis na master studije Elektrotehničkog fakulteta potrebno je da kandidati imaju završene odgovarajuće (odnosno srodne) osnovne studije i da su ostvarili najmanje 240 espb bodova. Ipak, Fakultet zadržava pravo da zahteva polaganje diferencijalnih ispita za kandidate za koje se proceni da im je potrebno dodatno znanje da bi nastavili školovanje na ovom fakultetu. Više o tome ćeš pročitati ovde.   

Što se tiče tvog drugog pitanja, da li konkretno misliš na Univerzitet u Beču, i programe koji se odnose na oblast informaciono-komunikacionih tehnologija? Prema informacijama koje sam pronašla za ovaj smer, postoji dokument u kojem je spisak Univerziteta i institucija čiji studenti mogu aplicirati na ovaj program. Taj spisak ćeš pronaći na linku ovde.