Pitanje savetnici

Koje poslove mogu raditi sa Pravnim fakultettom, smjer kriminalistika i sigurnosne studije?

Koje poslove mogu raditi sa Pravnim fakultettom, smjer kriminalistika i sigurnosne studije?

730
pre 2 godine

Odgovor savetnice:

Da li se tvoje pitanje odnosi na studije Pravnog fakulteta, na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru? :)

Ako jeste, nakon završenih studija na ovom smeru Pravnog fakulteta, možeš da radiš na poslovima odbrane, zaštite,  sigurnosti i upravljanja ljudskim i socijalnim resursima u civilnom sektoru
ministarstvima, direkcijama, zavodima, institutima, agencijama u svojstvu rukovodilaca, operativaca ili referenata u telima uprave na svim nivoima; diplomatsko-konzularnim predstavništvima, međunarodnim organizacijama; velikim privrednim sistemima, naučno-istraživačkim, obrazovnim i stručnim institucijama, neprofitnom sektoru, humanitarnim organizacijama, i inspekcijskim službama. 

Važno je da znaš da ti diploma fakulteta neće garantovati posao, već da je važno da stekneš i praktično iskustvo u radu. To znači da kada počneš sa studijama, razmisliš o uključivanju u različite van-nastavne aktivnosti, npr. stručne prakse, volontiranja, učešće na različitim konferencijama, dodatnim usavršavanjima i slično. To će ti pomoći da unaprediš svoja znanja i veštine, ali i stekneš uvid u različite poslove koje možeš da obavljaš po završetku studija. :)