Pitanje savetnici

Interesuju me molekularna biologija i veterina

Poštovani/a,

imam nekoliko pitanja na koje bih želeo da čujem Vaše mišljenje i odgovor:

1. Kojim poslom bih mogao da se bavim, ako završim Biološki fakultet u Bg-u, odsek za molekularnu biologiju (imam jaku želju da se bavim ovom naukom, a posebna interesovanja su mi u okviru imunobiologije i genetički naslednih oboljenja i njihovog lečenja)?

2. Da li u Srbiji postoji posao koji bih mogao da radim kao genetički inženjer?

3. Interesuje me takođe i veterina, ali, naravno kućnih ljubimaca, u vezi toga, da li je potrebna neka vrsta uske specijalizacije za to, pošto koga god da pitam u svom okruženju mi govori da ću da radim sa svinjama i kravama i na nekoj farmi u teškim uslovima (da se razumemo nemam ništa protiv ovih životinja i ovakvog rada)?

4. I interesuje me samo još Vaše mišljenje o tome gde bih možda mogao pre da nađem posao, tj. sa kojim od ova dva fakulteta nakon njihovog završavanja?

211
pre 11 meseci

Odgovor savetnice:

Drago mi je da si postavio vrlo konkretna pitanja, i potrudiću se da na njih odgovorim. :)

1. Po završetku smera Molekularna biologija na Biološkom fakultetu, možeš da radiš u istraživačkim i naučnim organizacijama i institucijama, kao što su instituti, laboratorije, istraživački centri i tako dalje. U ovom trenutku, nažalost, ne postoji veliki broj institucija koje se bave istraživanjima ove vrste, što ne znači da se situacija neće promeniti u narednom periodu. Sa druge strane, ova oblast se sve više prepoznaje u drugim evropskim zemljama, i posvećeno joj je dosta pažnje, tako da bi možda sa ovim smerom dobio priliku za potencijalno usavršavanje ili posao u inostranstvu. Ono što možeš da uradiš da povećaš svoje šanse za zapošljavanje jeste da budeš uspešan na studijama, da se uključuješ u različite istraživačke projekte još kao student i da se uključuješ u programe praksi. To će ti pomoći da unaprediš svoja praktična znanja i veštine, ali i da stekneš kontakte i da se povežeš sa drugim stručnjacima u toj oblasti, koji kasnije možda mogu da budu od velike pomoći za zapošljavanje. 

2. Prema informacijama koje sam pronašla, ovom oblašću se bavi Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo. Ova oblast nije mnogo prepoznata kod nas, i uglavnom se zasniva na razvoju istraživanja, ali u inostranstvu postoji nešto više mogućnosti za zaposlenje, s obzirom da se ulaže više sredstava u razvoj ove oblasti. 

3. Postoji Zakon o veterinarstvu, koji ćeš pronaći ovde. Prema ovom zakonu, možeš obavljati možeš obavljati poslove veterinarske delatnosti kada stekneš VII stepen stručne spreme (odnosno završiš Veterinarski fakultet) i položiš stručni ispit. To znači da ćeš svakako biti kvalifikovan i za rad sa kućnim ljubimcima. :). Tokom fakulteta se možeš opredeliti za izborne predmete koji se odnose na rad sa kućnim ljubimcima, a takođe možeš se kasnije odlučiti i za specijalizaciju.

4. Mogućnosti za zapošljavanje zavise od velikog broja faktora. :). Pre svega, od potreba na tržištu rada, ali i od tvog ličnog angažovanja i želje za usavršavanjem. Važno je da se angažuješ i tokom studijama u različitim aktivnostima koje će ti pomoći da unaprediš svoja znanja i stekneš praktično iskustvo koje se danas zaista ceni. Na portalima za zapošljavanje, kao što su poslovi.infostud možeš da pogledaš kakva je trenutna situacija sa poslovima u oblastima koje tebe interesuje. Tu ćeš videti i koje su tražene kompetencije ali i uslovi rada.