Pitanje savetnici

Zanima me koji testovi treba da se polože da bi kandidat mogao da upiše osnovnu obuku za policajca?

Imam jedno pitanje u vezi Centra za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici. Zanima me koji testovi treba da se polože da bi kandidat mogao da upiše osnovnu obuku za policajca u Sremskoj Kamenici?

255
pre 10 meseci

Odgovor savetnice:

Da bi neko upisao Osnovnu policijsku obuku u centru u Sremskoj Kamenici, potrebno je da položi sledeće:
- test psihološke procene

- test jezičke kulture i pravopisa
- test fizičke spremnosti. 

Pored ovoga, kandidati treba da prođu i kroz intervju sa komisijom, kao i da urade sve potrebne lekarske preglede. 

Sve detaljne informacije o upisu u Centar za osnovnu policijsku obuku možete da vidite ovde.