Pitanje savetnici

Šta je sve potrebno za bavljenje diplomatijom

Za bavljenje diplomatijom koliko je važno upisati smer međunarodni odnosi na Fakultetu političkih nauka? Koji još drugi fakulteti dolaze u obzir?

3009
pre 12 godina

Odgovor savetnice:

Postavila si odlično pitanje. Odgovor na njega nije lak ni jednostavan.

Ne želim ni na koji način da te odvratim od ovog fakulteta, niti da možda sprečavam tvoje ambicije ovim što ću reći. Ipak, po mom saznanju stvari stoje ovako.

Kod nas bi Fakultet političkih nauka između ostalog trebalo da školuje i diplomate, takođe postoji i državna diplomatska akademija koja s vremena na vreme raspisuje konkurs, mislim da on upravo traje, za nove polaznike. Tamo se prijavljuju kandidati sa već završenim fakultetom. I to bi trebalo da bude jedan od osnovnih načina ulaska u zanimanje. Međutim, mislim da to nije slučaj.

Naravno, fakultet je neophodan da bi neko postao diplomata, pri tom je diplomatija na FPN najbolja preporuka, ali i pravni, ekonomski i drugi društveni fakulteti. Međutim, mislim da je osnovna preporuka za taj posao i ulaznica nešto drugo. Pre svega politička aktivnost i politčki angažman te osobe, pozicija u političkoj stranci, odgovarajućoj u tom momentu, kao i porodične i druge lične veze. Dakle, ako je tvoja ambicija da jednog dana postaneš diplomata naše zemlje, FPN jeste pravi izbor, ali ti savetujem da od samog starta budeš svesna da to nije jedini neophodan uslov i da radiš i na ostalim stvarima koje će te jednog momenta dovesti do svog cilj. 18 Nov 2009