Savetnica

Želim da se bavim kriminalistikom

Pitanje:

Zdravo,ja razmišljam o kriminalistickim poslovima pa bih voljela ako mi mozete pomoći. Da li završetkom pravnog fakulteta mogu postati kriminalistkinja tj. da li postoji poseban smjer vezan za kriminalistiku. Da li je za posao kriminaliste bolje završiti pravni fakultet ili fakultet bezbjednosti. I da li završetkom pravnog fakulteta mogu postati inspektor policije? Hvala!

Odgovor:

Pokušaću prvo da odgovorim na tvoje drugo pitanje. :) U principu, možeš postati inspektor u policiji nakon završenog Pravnog fakulteta. Imaj u vidu da je postupak zapošljavanja u policiji nešto drugačiji u odnosu na ostale sisteme, s obzirom da kod njih postoji vrlo jasna hijearhija i proces napredovanja. U slučaju inspektora, potrebno je da imaš dovoljno godina radnog staža u sistemu policije, da ostvaruješ uspehe u radu, i da se kontinuirano usavršavaš da bi došla do te pozicije. 

Što se tiče zvanja, sa završenim pravnim fakultetom dobijaš zvanje diplomiranog pravnika, ali se možeš baviti kriminalistikom. Na Pravnom fakultetu u Novom Sadu postoji smer unutrašnjih poslova, gde studenti, iako im je osnova bavljenje pravom, imaju priliku da steknu više znanja iz oblasti kriminalistike. 

Kada je reč o zanimanju kriminaliste, najviše teorijskih znanja za obavljanje tog posla možeš da dobiješ na Fakultetu bezbednosti i na Kriminalističko - policijskom univerzitetu (nekadašnja Policijsko - kriminalistička akademija). Naravno, to koliko ćeš primeniti tvoja znanja u praksi zavisi i od tvog budućeg radnog mesta i opisa posla. :). Sa druge strane, ukoliko se odlučiš za Pravni fakultet, potencijalno bi mogla da dobiješ više prilika za zaposlenje, s obzirom da je samo zanimanje pravnika vrlo prepoznato na tržištu rada. 

Možeš da razmisliš o ovim opcijama, da proučiš programe studija, i da vidiš šta ti se čini najinteresantnijim. :). Uzmi u obzir i faktore poput predmeta koji se polažu na prijemnom ispitu, i da li veruješ da možeš da ih spremiš, zatim, mogućnosti za usavršavanje koje fakulteti nude, i koliko se studije na određenom fakultetu poklapaju sa tvojim drugim planovima koje imaš. :)

161
08.04.2020
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.