Pitanje savetnici

Dva fakulteta na budžet

Zanima me šta ako se desi da npr. upišem fakultet na budžet, nešto se desi, i poželim da upišem drugi fakultet, da li mogu i njega da upišem na budžet ili ne. Ili ako ne mogu, da li mogu da pređem sledeće godine na budžet ako ispunim uslov.

4138
pre 12 godina

Odgovor savetnice:

Ako se nekim, kojim god slučajem desi da budeš u situaciji da studiraš dva fakulteta (bez obzira na to koja si godina na jednom, tj. na drugom) istovremeno, samo jedan će ti finansirati država čak i ako na oba ispunjavaš uslov da budeš finansiran.

Prema Statutu univerziteta propisano je da student u istom trenutku može biti na budžetu samo na jednom fakultetu. Ako bi taj drugi fakultet pak upisao pošto prvi završiš, mislim da bi mogao da budeš na budžetu.

Za drugi deo pitanja mislim da je odgovor NE. Čak i ako taj drugi upišeš kao samofinansirajući i ispuniš uslov, mislim da i dalje nećeš moće da budeš na budžetu, ali za to nisam 100% sigurna, to bi morao da proveriš na odgovarajućem fakultetu, između ostalog i zbog pravila i propisa koji su često određeni statutom samog fakulteta.