Pitanje savetnici

Zanima me da li je moguće zaposliti se u Ministarstvu unutrašnjih poslova nakon odsluženja dobrovoljnog vojnog roka?

Pozdrav! Zanima me da li je moguće zaposliti se u Ministarstvu unutrašnjih poslova nakon odsluženja dobrovoljnog vojnog roka, i na kojim pozicijama? Hvala na odgovoru.

111
pre 5 meseci

Odgovor savetnice:

Prema informacijama koje sam pronašla, moguće je zaposliti se u Ministarstvu unutrašnjih poslova nakon služenja dobrovoljnog vojnog roka.

Prema Zakonu o policiji i odredbama koje se odnose na zaposlenje, definisani su samo opšti uslovi za zaposlenje u Ministarstvu unutrašnjih poslova (npr. državljanstvo Republike Srbije, prijavljeno prebivalište u Srbiji, potvrda da ne postoje bezbednosne smetnje), dok su za određene pozicije definisani posebni uslovi, u zavisnosti od radnih zadataka koji se obavljaju. Na linku ovde, možeš da pogledaš kako izgledaju konkursi MUP-a za neke od radnih pozicija. 

Ukoliko se odlučiš za mogućnost služenja roka, bilo bi dobro da se prilikom prijavljivanja raspitaš o kasnijim mogućnostima za zaposlenje u sektoru bezbednosti, i kakva su ranije iskustva pojedinaca koji su odslužili rok.