Pitanje savetnici

Ove godine sam upisao Fakultet bezbednosti, ali sve više preispitujem svoju odluku

Ove godine sam upisao Fakultet bezbednosti, ali sve više preispitujem svoju odluku zbog limitirane mogućnosti zaposlenja posle ovog fakulteta. Zanima me kakve su mogućnosti prebacivanja sa Fakulteta bezbednosti na druge fakultete Univerziteta u Beogradu, konkretno na Fakultet organizacionih nauka, i da li treba da se polaže razlika predmeta na FON-u.

161
pre 5 meseci

Odgovor savetnice:

Većina fakulteta ima praksu da svi kandidati moraju položiti prijemni ispit i početi sa studijama od početka, kako bi mogli da steknu osnovna znanja iz određene oblasti. To u praksi znači da bi morao da konkurišeš na nekom fakultetu, položiš prijemni ispit i ukoliko tvoja odluka da promeniš fakultet bude konačna, ispišeš se sa Fakulteta bezbednosti. 

Ono što je olakšavajuća okolnost je priznavanje ispita koje si položio na prvom fakultetu, ukoliko postoji preklapanje gradiva. Ukoliko započneš studije na npr. Fakultetu organizacionih nauka, biće potrebno da njihovoj studentskoj službi dostaviš potvrdu o ispitima koje si položio na Fakultetu bezbednosti. Na osnovu te potvrde će se proveriti da li postoji poklapanje nekih predmeta koje si položio na prvom fakultetu, i ukoliko postoji, možeš da budeš oslobođen polaganja tih ispita. 

Pre nego što doneseš konačnu odluku o promeni fakulteta, trebalo bi da imaš u vidu da nijedan fakultet ne garantuje zaposlenje. Činjenica je da su neki fakulteti više prepoznati na tržištu rada u odnosu na druge, ali diploma svakako nije garancija budućeg posla. U ovom trenutku, poslodavci veoma vrednuju praktično iskustvo koje mladi imaju, a koje može da se stekne kroz različite prakse, volontiranja i angažovanja van nastave. Razmisli da li je oblast bezbednosti oblast kojom želiš da se baviš u budućnosti, i da li u tvom okruženju postoje prilike da se usavršavaš u ovoj oblasti i van fakulteta. Takođe, ako je i menadžment nešto što te interesuje, takođe je važno da pored opcija koje nudi fakultet istražiš i druge mogućnosti za prakse i volontiranja.