Pitanje savetnici

Zanima me da li se razlikuje zapošljavanje forenzicara koji su zavrsili osnovne akademske studije i forenzičara koji su završili specijalističke strukovne studije?

Draga savetnce, zanima me da li se razlikuje zapošljavanje forenzicara koji su završili osnovne akademske studije i forenzičara koji su završili specijalističke strukovne studije nakon nekog fakulteta (npr. biologija, hemija). Ko će pre dobiti posao, ko ce biti na terenu a ko u laboratoriji i ko ima veću platu?

162
pre 5 meseci

Odgovor savetnice:

Pre svega, važno je da znaš da, što se tiče osnovnih studija, postoji smer Forenzičko inženjerstvo na Kriminalističko-policijskom univerzitetu, nakon kojih možeš da upišeš kasnije master studije. Specijalističke studije postoje kao interdisciplinarni program Fakulteta bezbednosti i Fakulteta za fizičku hemiju, i namenjen je kandidatima koji su završili neki od programa na ovim fakultetima ili nekom od srodnih fakulteta. 

Takođe, diploma nije uvek garancija za dobijanje posla ili određene radne pozicije. Tvoja pozicija, opis radnih zadataka i plata će zavisiti od samog poslodavca i potreba institucije u kojoj ćeš se zaposliti. Nekad je institucijama potreban određen profil ljudi, npr. stručnjaci iz oblasti fizike ili informaciono-komunikacionih tehnologija, jer se u tom trenutku bave određenim problemima. Takođe, podela posla i toga ko će biti na terenu a ako u laboratoriji, zavisi i od strukture tima koji radi. Uz to, veliku ulogu može imati i prethodno iskustvo, odnosno da li ćeš pre prvog radnog mesta imati praktično iskustvo koje može da ti omogući višu poziciju i možda i veću platu. :)

U ovom trenutku, možeš da istražiš različite mogućnosti za upis fakulteta i eventualno opcije za dodatna usavršavanja za zanimanje forenzičara. Smatram da je jako važno da prepoznaš šta je ono što te zanima i motiviše da učiš i da se usavršavaš, i da to donosi pozitivne rezultate i lakše pronalaženje posla i napredovanje u okviru posla. :)