Pitanje savetnici

Želim da radim kao patronažna sestra, da li je to moguće sa smerom medicinska sestra?

Želim da radim kao patronažna sestra, da li je to moguće sa smerom medicinska sestra? Ili treba neka viša škola da se završi?

199
pre 5 meseci

Odgovor savetnice:

Prema informacijama koje sam  pronašla, da bi radila kao patronažna sestra, u ovom trenutku je važno da poseduješ adekvatno srednje obrazovanje u oblasti medicine, da nakon toga završiš pripravnički staž i da položiš državni ispit. Možda će se u nekom trenutku situacija promeniti i biće neophodno da patronažne sestre imaju završene i više stepene obrazovanja, ali u ovom trenutku većina njih obavlja svoj posao i sa završenom srednjom školom. Ukoliko postoji mogućnost, možeš da se raspitaš o tome u npr. tvom lokalnom domu zdravlja i da dobiješ informacije iz prve ruke o tome na koji način se može doći do ove pozicije. :)