Pitanje savetnici

Da li mogu nakon završene visoke škole da upišem master studije?

Da li mogu nakon završene visoke škole da upišem master studije?

66
pre 3 nedelje

Odgovor savetnice:

Nakon završene Visoke škole, odnosno završenih osnovnih strukovnih studija (koje traju 3 godine), možeš da upišeš master strukovne studije (koje traju dve godine). 

U praksi, to znači da nije moguće da završiš visoku školu i nakon toga master studije na fakultetu, već samo master studije čiji se programi realizuju na visokim školama. 

U našoj bazi visokih škola možeš da pogledaš koje sve mogućnosti postoje. :)