Savetnica

Možete li mi objasniti kako funkcionišu petogodišnje a kako šestogodišnje studije medicine?

Pitanje:

Poštovana, možete li mi objasniti kako funkcionišu petogodišnje a kako šestogodišnje studije medicine? Koje su prednosti i mane? Zašto postoje ta dva vida školovanja? Da li se bira dužina studija?

Odgovor:

Žao mi je ako sam stvorila zabunu sa prethodnim odgovorom

Integrisane studije medicine traju 6 godina. Međutim, specijalizaciju u oblasti medicine, tj za neke grane medicine, mogu odabrati i studenti koji su završili druge srodne fakultete, npr. Farmaceutski fakultet, gde integrisane studije traju 5 godina. Pravilniku o specijalizacijama ćeš pronaći nakon kojih fakulteta možeš odabrati specijalizaciju u medicini i u kojim granama. 

U zavisnosti od oblasti koja se proučava, negde integrisane studije traju 6 godina (kao što je to slučaj sa studijama medicine, stomatologije kao i veterine), a na nekim fakultetima traju 5 godina (Farmaceutski fakultet). Na dužinu studija možeš da utičeš time što ćeš davati sve ispite na vreme, nećeš pauzirati ili obnoviti godinu, odnosno produžiti broj studija, ali ne možeš da biraš minimalan broj studija jer je on predviđen planom i programom fakulteta. 

196
18.05.2020
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.