Pitanje savetnici

Javni tužilac za organizovani kriminal

Zanima me: 

  • Opis zanimanja javnog tužioca; 
  • Obrazovanje koje je potrebno; 
  • Osobine koje su potrebne za ovo zanimanje; 
  • Kako se postaje javni tužioc (znam da je to malo komplikovano); 
  • Da li tužilaštvo i policija blisko sarađuju? 
  • Da li su tužioci na meti napada kao advokati? 
  • Kako se zaposliti u tužilaštvu za organizovani kriminal? 

Hvala unapred na odgovoru!

189
pre 4 meseca

Odgovor savetnice:

Pokušaću da odgovorim na tvoja pitanja. Da neko radio kao javni tužilac, potrebno je da ima završen Pravni fakultet, nakon čega je potrebno završiti pripravnički staž i položiti Pravosudni ispit, i nakon toga potrebne su godine rada i iskustva da bi se došlo do ove pozicije. Javni tužioci imaju ulogu u zaštiti ustavnosti i zakonitosti, te je njihov osnovni zadatak gonjenje počionica krivičnih dela, i oni rade u javnom (odnosno u ime države) ali ne i u privatnom interesu (odnosno ne za pojedince). U okviru svojih zaduženja, blisko sarađuju sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova. 

U pogledu veština, potrebne su vrlo razvijene komunikacione veštine, analitičnost, odgovornost, preciznost i odlično poznavanje zakonodavnih okvira. Druge veštine koje su važne za ovaj posao, a tiču se radnih zadataka ćeš steći kroz praktično iskustvo i tokom rada. Da bi radila u Tužilaštvu, potrebno je se potrudiš da pripravnički staž pre polaganja Pravosudnog ispita uradiš u nekom od tužilaštva, i da ukoliko se ukaže prilika i portreba, kasnije nastaviš sa radom u Tužilaštvu. 

Na tvoje pretposlednje pitanje, nisam sigurna da znam odgovor. :) Javni tužioci su manje i poznati u javnosti, i do sada, nije bilo slučaja da je došlo do napada na njih, makar da se o tome saznalo u javnosti. 

Nadam se da su ove informacije bile korisne. :)