Pitanje savetnici

Kako se postaje profesor na fakultetu?

Draga savetnice, zanima me kako postati profesor na fakultetu i da li postoje neki uslovi? Hvala!

228
pre 4 meseca

Odgovor savetnice:

Da bi neko postao profesor na fakultetu, potrebno je da ispuni više uslova. Prvi uslov su završene osnovne, master i doktorske studije. Ukoliko bi to sve završila u roku, taj proces bi trajao osam godina. U toku doktorskih studija, mnogi doktoranti su angažovani kao demonstratori, saradnici u nastavi i kasnije asistenti. Da bi neko bio izabran za te pozicije, veoma je važno da pokaže veliki potencijal i ostvari odličan prosek tokom studija. Pored rada sa studentima, doktoranti dosta učestvuju u pisanju naučnih radova, samostalno ili sa mentorima ili različitim istraživanjima. 

Nakon toga, kada završe doktorske studije, asistenti mogu biti pozvani u zvanje docenta, i kasnije se napreduje do pozicije vanrednog, i na kraju redovnog profesora. 

Čitav proces do zvanja profesora podrazumeva puno učenja, rada, usavrašavanja. Pored rada sa studentima, profesori moraju redovno objavljivati i naučne radove koji su jedan od uslova za dalje napredovanje. Pored toga, posao profesora podrazumeva i aktivnosti i obaveze prema fakultetu, u vidu učešća u različitim komisijama. 

Ipak, ko teži akademskoj karijeri i zaista želi da se posveti naučnom radu u okviru oblasti koja ga interesuje, verujem da će lako prevazići sve barijere koje se nađu na tom putu. :)