Pitanje savetnici

Šta posle više škole?

Sestra mi je završna godina Visoke poslovne škole u Beogradu. Ne bi da ide na specijalističke, htela je samo da završi jednu godinu na nekom fakultetu da bi joj se računalo da ima zavrsen fakultet. Šta je najbolje i na kojim fakultetima to moze da se odradi, ona je razmišljala o FAM-u ili Union Nikola Tesla.

37
pre 3 nedelje

Odgovor savetnice:

Prema informacijama koje sam pronašla, 2017. godine su unete izmene u Zakon o visokom obrazovanju, koje se odnose na to da više nije moguće prebacivanje sa različitih nivoa studija (sa strukovnih studija na akademske, i obrnuto). 

Trenutno, postoji nekoliko i privatnih i državnih obrazovnih institucija koje realizuju programe master strukovnih studija, na kojima može da nastavi školovanje ako želi. Više opcija možeš da pogledaš na linku ovde

Takođe, treba da imate u vidu da poslodavcima često diploma fakulteta ili visoke škole nije presudna za odabir kandidata kojeg će zaposliti. Ukoliko kandidati imaju dovoljno drugih veština, i poslodavac proceni da će uspešno obavljati radne zadatke, diploma formalne obrazovne ustanove zaista ne mora biti presudna. :). 

Svakako, bilo bi dobro da se razmisli o tome koji programi odgovaraju njenim potrebama, željama i interesovanjima, i koje institucije realizuju te programe. Ukoliko pronađete neku konkretniju mogućnost, možemo zajedno da prodiskutujemo o tome. :)