Pitanje savetnici

Prebacivanje na FON sa ICTa

Da li je moguće prebacivanje na FON sa državne visoke strukovne škole ICT,  čija je organizacija studija 3+2, nakon završenih trogodišnjih osnovnih studija? Npr. tako što se nakon osnovnih studija upiše 4.godina studija na nekom privatnom fakultetu?

30
pre 3 nedelje

Odgovor savetnice:

Prema aktuelnom zakonodavstvu, i Zakonu o visokom obrazovanju, nije moguće prebacivanje sa jedne na drugu vrstu studija, odnosno sa strukovnih na akademske i obrnuto. 

Ipak, postoji niz mogućnosti gde možeš da nastaviš svoje školovanje - različite institucije realizuju programe master ili specijalističkih strukovnih studija, koje možeš da upišeš nakon završenih osnovnih strukovnih studija. Spisak privatnih i državnih visokih škola kao i fakulteta koji realizuju ove programe možeš da pogledaš na linku ovde.