Pitanje savetnici

Upis na fakultet

Završio sam Višu školu tj BPŠ, po programu iz 2004. Godine. Da li mogu da upišem akademske studije, i od koje godine bih krenuo.

81
pre 2 meseca

Odgovor savetnice:

Prema aktuelnom Zakonu o visokom obrazovanju, nije moguće prebacivanje između strukovnih i akademskih studija. Ipak, to ne znači da nakon završene visoke škole/fakulteta, kandidati ne mogu upisati ponovo visoku školu ili fakultet koji žele. U praksi, to podrazumeva da kandidat kreće od početka studije i regularno polaže prijemni ispit. 

Ono što može da bude olakšavajuća okolnost je da ukoliko se radi o srodnim oblastima, postoji mogućnost priznavanja određenih ispita ukoliko se sadržaj predmeta poklapa u velikoj meri. Svakako, više informacija o tome možeš da dobiješ od studentske službe fakulteta koja će ti detaljno pojasniti čitav postupak ukoliko ti bude bilo potrebno.