Pitanje savetnici

Umanjenje školarine u prvoj godini studija

Uz nedostatak informacija vezanih za upis na fakultet, propustila sam priliku da na fakultet budem upisana po afirmativnim merama. U pitanju je Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu.  Usled bolesti, zanima me da li postoji mogućnost umanjenja školarine za ovu godinu? 
Ukoliko postoji, zamolila bih Vas da mi objasnite šta mi je tačno potrebno od dokumentacije i gde je predajem? 

79
pre 1 mesec

Odgovor savetnice:

Mogućnost za umanjenje školarine zavise od poltike svakog pojedinačnog fakulteta. Na nekim fakultetima, to je moguće samo za samofinansirajuće studente druge, treće i četvrte godine, koji su ostvarili određeni uspeh (najčešće je to prosek ocena u prethodnoj školskoj godini) i koji prilože molbu i odgovarajuću dokumentaciju koja služi kao dokaz da im je umanjenje školarine neophodno. (to može biti i medicinska dokumentacije, potvrde o nezaposlenosti, izvodi iz banke...)

Ovaj postupak rešava se u studentskoj službi fakulteta, te bi bilo dobro da se već od oktobra direktno kod njih raspitaš šta je sve potrebno i da li je to izvodljivo za studente prve godine. 

Takođe, možda bi ti značilo i da kontaktiraš Udruženje studenata sa hendikepom, koje pruža podršku studentima koji su suočeni sa različitim teškoćama, i često pomažu studentima oko rešavanja različitih administrativnih stvari.